W 2008 roku ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, składając pracę magisterską pt.: „Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce”. W latach 2010-2012 odbyłam aplikację notarialną, a w roku 2013 uzyskałam pozytywny wynik z egzaminu notarialnego.

Decyzję o wyborze drogi zawodowej podjęłam już na drugim roku studiów prawniczych. W trakcie trwania studiów rozpoczęłam pracę w kancelarii notarialnej, gdzie przez osiem lat pracy zdobywałam doświadczenie pracując na stanowiskach asystenta notarialnego, aplikanta notarialnego i zastępcy notarialnego.

Copyright © Dominika Grzywaczewska www.notariusz-gdynia-dg.pl