W ramach dokonywanych czynności notarialnych, notariusz poświadcza zgodność kopii, odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć. Poświadczenia notarialne mają moc prawną oryginału.

Copyright © Dominika Grzywaczewska www.notariusz-gdynia-dg.pl