Stwierdzenie, iż po zmarłym dziedziczą spadek określone osoby, w oznaczonych częściach, może nastąpić nie tylko w drodze postępowania sądowego, ale również w akcie poświadczenia dziedziczenia, który sporządza notariusza.

Notarialne stwierdzenie nabycia spadku cechuje przede wszystkim łatwość i szybkość postępowania. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest możliwe zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i wtedy gdy zmarły pozostawił testament.

Zaznaczyć jednak należy, iż notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia tylko wtedy, gdy żądają tego zgodnie wszyscy spadkobiercy oraz gdy nie ma wątpliwości co do kręgu spadkobierców i wielkości ich udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu. Ponadto, w ramach postępowania przed notariuszem, wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich zainteresowanych, w związku z czym, nie ma możliwości, by którykolwiek ze spadkobierców był reprezentowany przez pełnomocnika. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy spadkobiercami lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Notariusz nie może również sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia dla spadków otwartych przed 1 lipca 1984 roku.

Akt poświadczenia dziedziczenia, po jego zarejestrowaniu w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, ma moc prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Przeprowadzenie postępowania kończącego się aktem poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnym postanowieniem o stwierdzenie nabycia spadku, jest niezbędne do dokonania działu spadku po spadkodawcy.

Copyright © Dominika Grzywaczewska www.notariusz-gdynia-dg.pl